Disclaimer

Disclaimer

De informatie van factoringvergelijken is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie niet bedoeld als een accountants, belasting , juridisch, investerings , consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financiën of bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen. De informatie die door deze site wordt verstrekt is “zoals zij is”, en Factoringvergelijken geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot deze informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Factoringvergelijken geen enkele garantie dat de informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Factoringvergelijken is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel (‘fitness for a particular purpose’), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. Het gebruik van de informatie is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Factoringvergelijken, noch enig met haar verbonden maatschappij, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Gratis & vrijblijvend offertes vergelijken
secure sft SSL

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid.

Bekend van o.a.:
DiTij Logo Elsevier Logo FD Logo Sprout Logo
Nu alleen via deze site TIJDELIJK gratis White Paper:

8 essentiële Factoring

Do’s & Don’ts
Lees meer