Begrippenlijst

Betekenis factoring en andere begrippen

Op deze pagina vindt u in alfabetische volgorde de betekenis van alle begrippen die met factoring te maken hebben.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die u hanteert zijn van groot belang voor een factormaatschappij. Deze vormen immers de juridische basis voor de facturen, en de facturen zijn weer de belangrijkste asset voor de factormaatschappij.

Asset Based Finance

Asset based Finance is een ander woord voor factoring. Uitgangspunt voor de financier zijn de ‘assets’ van de te financieren onderneming. In veel gevallen de facturen, voorraden of voorverkochte inkopen.

Basel akkoorden

In al hun dagelijkse activiteiten lopen banken financiële en operationele risico´s die tot verliezen kunnen leiden. Om deze risico´s beheersbaar te maken zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot risicomanagement en zijn er kapitaalakkoorden opgesteld: Basel I, II en III. De akkoorden stimuleren banken hun risico´s goed in kaart te brengen. Dit gebeurt onder andere door hun klanten te´raten´. De rating vind niet alleen plaats op basis van jaarcijfers. Ook de gemiddelde debiteurentermijn, crediteurenposities en voorraadtermijnen zijn van belang. Omdat het risicoprofiel van een klant nu wordt meegenomen in de kosten van een banklening hebben de Basel akkoorden gevolgen voor de kredietverstrekking. Toegang tot krediet is duurder en moeilijker geworden. Deze tendens zorgt ervoor dat een factormaatschappij (die deze risico´s veel beter kan managen en relatief goedkoper kan lenen) meer en meer de financier van het MKB zal worden.

CAD-zendingen

Cash Against Documents is hetzelfde als Documentair Incasso, het enige verschil is dat de afhandeling niet altijd via een bank hoeft te geschieden maar dat er ook een blanco betaling kan plaatsvinden.

Documentair Incasso

De bank van de leverancier krijgt opdracht bepaalde documenten te leveren aan de koper tegelijk met de betaling van de koper. De leverancier moet dan afwachten of documenten van een verzending daadwerkelijk betaald worden. Als de goederen niet worden betaald dan krijgt de leverancier de goederen retour.

DSO

Staat voor Days Sales Outstanding. Hoe lang duurt het voordat uw debiteuren u gemiddeld betalen ? Een factormaatschappij houdt niet van een te hoge DSO. Deze berekent u door de openstaande debiteurenlijst te delen door uw omzet maal 365 dagen. Bijvoorbeeld, er staat 100.000 euro open, uw omzet is 1.000.000 euro dan is de DSO 36,5 dagen.

Faktoring

Factoring wordt ook wel gespeld als faktoring en de twee termen hebben dus dezelfde betekenis.

Full factoring

Deze term wordt gebruikt als een onderneming gebruik maakt van debiteurenfinanciering, debiteurenbeheer en kredietverzekering.

Inkoopfinanciering

Sommige factormaatschappijen bieden u de mogelijkheid voorverkochte inkopen die u in het buitenland koopt te financieren. Voorwaarde is dat u getekende orders heeft en deze aan de factormaatschappij worden verpand. In tegenstelling tot een bank zal een factormaatschappij slechts een deel van uw beschikbare krediet (ca. 20% ipv 100%) gebruiken om deze transactie te financieren. Inkoopfinanciering komt veel voor in de textiel. Inkoopfinanciering wordt altijd in combinatie met debiteurenfinanciering aangeboden.

Letter of Credit (LC)

Een bank opent een Letter of Credit in opdracht van een bank. Hiermee gaat een bank een onherroepelijke betalingsverplichting aan richting leverancier om documenten die precies voldoen aan de LC voorwaarden te betalen. Als de documenten correct zijn verkrijgt de koper de verschepingsdocumenten en is de leverancier zeker van betaling. Zodra er afwijkingen zijn in de documenten (tov de LC voorwaarden) dan is er geen verplichting om te betalen en is de leverancier afhankelijk van de koper.

Openbaar pandrecht /notified contracten

De meeste factormaatschappijen vragen om een openbaar pandrecht door een zogenaamde verpandingsclausule op de factuur.

Stil pandrecht / non-notified contracten

Het is soms ook mogelijk dat de factormaatschappij genoegen neemt met stil pandrecht. Dan hoeft u niet aan de debiteuren te melden dat u bij een factormaatschappij zit.

T/T betalingen

Telegraphic Transfer betalingen zijn blanco betalingsopdrachten die de bank in opdracht van de klant uitvoert. De leverancier krijgt dus rechtstreeks betaald. Vaak zijn de goederen dan al verscheept. Als dat zo is dan loopt de leverancier het betalingsrisico. De klant loopt het risico dat nog niet alle of de juiste documenten zijn ontvangen.

Factuur verkopen

Een factuur verkopen houdt in dat u uw factuur verkoopt aan een factormaatschappij. Uw factuur wordt dan gedeeltelijk of volledig betaalt tegen een bepaalde discount.

Debiteuren verkopen

Debiteuren verkopen houdt in dat een bedrijf ervoor kiest om haar debiteurenbeheer uit handen te geven, dan hoeft de ondernemer zich geen zorgen meer te maken over het incasseringstraject en kredietrisico. Een factormaatschappij betaalt de debiteuren en u hoeft niet te wachten op uw geld. De onderneming kan hierdoor sneller groeien.

Gratis & vrijblijvend offertes vergelijken
secure sft SSL

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid.

Bekend van o.a.:
DiTij Logo Elsevier Logo FD Logo Sprout Logo
Nu alleen via deze site TIJDELIJK gratis White Paper:

8 essentiële Factoring

Do’s & Don’ts
Lees meer